توضیحات کامل :

آرک مدل Arch model vol 1 – 3

 

این فایل شامل ۲۱ مدل مبل دو نفره قابل ویرایش است. این فایل در ۵ فرمتObj، Max،۳ds،Jpg،Dxf  می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.